Hiển thị 1–16 của 71 kết quả

 • Led Cuộn

  1,200,000
  4.5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Cuộn
  Điện áp: 220V
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led cuốn cây

  Led Cuộn

  4.5 trên 5
  1,200,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Cuộn
  Điện áp: 220V
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX52692. Danh mục: , .

 • Led Sao Băng

  80,000
  4 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: Led Sao Băng
  Công Suất: 10W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led sao băng

  Led Sao Băng

  4 trên 5
  80,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: Led Sao Băng
  Công Suất: 10W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX23659. Danh mục: , .

 • Led Đúc F8 Đế 12 7 Màu

  1,800
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 7 Màu
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led đúc f8 7 màu

  Led Đúc F8 Đế 12 7 Màu

  5 trên 5
  1,800

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 7 Màu
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX24503. Danh mục: , .

 • Mạch Nháy Đơn Sắc

  400,000 300,000
  4.67 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: Mạch Nháy Đơn Sắc
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  mạch nháy đơn sắc

  Mạch Nháy Đơn Sắc

  4.67 trên 5
  400,000 300,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: Mạch Nháy Đơn Sắc
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX40322. Danh mục: , , , .

 • Mạch Nháy 7 Màu

  500,000 400,000
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Mạch Nháy 7 Màu
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  mạch nháy 7 màu

  Mạch Nháy 7 Màu

  5 trên 5
  500,000 400,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Mạch Nháy 7 Màu
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX40571. Danh mục: , , , .

 • BX 5A2

  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: BX 5A2
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  bx 5a2

  BX 5A2

  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: BX 5A2
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX42346. Danh mục: , .

 • Mạch Cảm Ứng Theo Nhạc

  800,000 600,000
  4.63 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Mạch Cảm Ứng Theo Nhạc
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  mạch cảm ứng full

  Mạch Cảm Ứng Theo Nhạc

  4.63 trên 5
  800,000 600,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Mạch Cảm Ứng Theo Nhạc
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX47053. Danh mục: , , .

 • BX 5U2

  440,000
  4 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:BX 5U2
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán

  bx5u2

  BX 5U2

  4 trên 5
  440,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:BX 5U2
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mã: HX32958. Danh mục: , .

 • BX 5U0

  250,000 230,000
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: BX 5U0
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán

  mạch bx 5u0

  BX 5U0

  5 trên 5
  250,000 230,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: BX 5U0
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán

  Mã: HX45234. Danh mục: , .

 • BX 5U1

  300,000
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: BX 5U1
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  bx 5u1

  BX 5U1

  5 trên 5
  300,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: BX 5U1
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX24563. Danh mục: , .

 • BX 5UT

  200,000 180,000
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: BX 5UT
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  mạch bx 5ut

  BX 5UT

  5 trên 5
  200,000 180,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: BX 5UT
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX24747. Danh mục: , .

 • CPU FULL A8

  800,000
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: CPU FULL A8
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  cpu a8

  CPU FULL A8

  5 trên 5
  800,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: CPU FULL A8
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX38598. Danh mục: , .

 • Led Đúc F8 Đế 12 Đục

  1,350
  3.75 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: Led Đúc F8 Đế 12 Đục
  Công Suất: 0,3w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led-duc-f8-chat-luong-he-thong-ban-le

  Led Đúc F8 Đế 12 Đục

  3.75 trên 5
  1,350

  Thông tin kỹ thuật

  Tên sản phẩm: Led Đúc F8 Đế 12 Đục
  Công Suất: 0,3w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX33434. Danh mục: , .

 • Led Đúc F8 Đế 12 Xanh Lá

  850
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 Xanh Lá
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led đúc f8 xanh lá

  Led Đúc F8 Đế 12 Xanh Lá

  5 trên 5
  850

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 Xanh Lá
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX27409. Danh mục: , .

 • Led Đúc F8 Đế 12 Màu Trắng

  850
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên Sản Phẩm: Led Đúc F8 Đế 12 Màu Trắng
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led đúc f8 trắng

  Led Đúc F8 Đế 12 Màu Trắng

  5 trên 5
  850

  Thông tin kỹ thuật

  Tên Sản Phẩm: Led Đúc F8 Đế 12 Màu Trắng
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX34246. Danh mục: , .

 • Led Đúc F8 Đế 12 Màu Vàng

  850
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 Màu Vàng
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led đúc f8 vàng

  Led Đúc F8 Đế 12 Màu Vàng

  5 trên 5
  850

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 Màu Vàng
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX43464. Danh mục: , .