Hiển thị 17–32 của 71 kết quả

 • Led Đúc F8 Đế 12 Màu Đỏ

  850

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 Màu Đỏ
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  led đúc f8 đỏ

  Led Đúc F8 Đế 12 Màu Đỏ

  850

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Đúc F8 Đế 12 Màu Đỏ
  Công Suất: 0,2w
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán  

  Mã: HX33554. Danh mục: , .

 • Mạch Led Vẫy

  80,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Mạch Led Vẫy
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  mạch 4u

  Mạch Led Vẫy

  80,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Mạch Led Vẫy
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX42674. Danh mục: , .

 • Led Dây Dán 5050

  120,000
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Dây Dán 5050
  Công Suất: 40W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  dây dán 5050

  Led Dây Dán 5050

  5 trên 5
  120,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Dây Dán 5050
  Công Suất: 40W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: Hx33254. Danh mục: , .

 • Led Dây Dán 3528

  80,000
  5 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Dây Dán 3528
  Công Suất: 40W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  dây dán 3528

  Led Dây Dán 3528

  5 trên 5
  80,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Dây Dán 3528
  Công Suất: 40W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX46533. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P20 3 Màu

  180,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P20 3 Màu
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  p20 ba màu

  Led Ma Trận P20 3 Màu

  180,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P20 3 Màu
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX75208. Danh mục: , , .

 • Led Ma Trận P16 3 Màu

  140,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P16 3 Màu
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  p16 ba màu

  Led Ma Trận P16 3 Màu

  140,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P16 3 Màu
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX9483. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 3 Màu

  230,000
  4 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 3 Màu
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  p10 ba màu

  Led Ma Trận P10 3 Màu

  4 trên 5
  230,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 3 Màu
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX25374. Danh mục: , , .

 • Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời

  360,000
  3.33 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  p10 full ngoài trời

  Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời

  3.33 trên 5
  360,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX42452. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà

  200,000
  3 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  p10 full trong nhà

  Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà

  3 trên 5
  200,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX32054. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Màu Trắng

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Màu Trắng
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  led ma trận p10 màu trắng

  Led Ma Trận P10 Màu Trắng

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Màu Trắng
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX73033. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  led ma trận p10 màu xanh

  Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX03257. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Màu Đỏ

  130,000
  2 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Đỏ
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  led ma trận p10 đỏ

  Led Ma Trận P10 Màu Đỏ

  2 trên 5
  130,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Đỏ
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX27540. Danh mục: , .

 • Led Hắt 7 Màu

  2,200

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 3 Bóng 7 Màu
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  led hắt 7 màu

  Led Hắt 7 Màu

  2,200

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 3 Bóng 7 Màu
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX23700. Danh mục: , , .

 • Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt

  3,500 3,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  lam-the-nao-de-do-do-sang-cua-den-led

  Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt

  3,500 3,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX63709. Danh mục: , .

 • Led 4 Bóng Đế Nhựa

  3,200
  3 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Nhựa
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  4 bóng đế nhựa

  Led 4 Bóng Đế Nhựa

  3 trên 5
  3,200

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Nhựa
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX07452. Danh mục: , .

 • Led Hắt 3 Bóng 5054

  1,500

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 3 Bóng 5050
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  3 BÓNG 5050

  Led Hắt 3 Bóng 5054

  1,500

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 3 Bóng 5050
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX27074. Danh mục: , .