Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời

  360,000
  3.33 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  p10 full ngoài trời

  Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời

  3.33 trên 5
  360,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Ngoài Trời
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX42452. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà

  200,000
  3 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  p10 full trong nhà

  Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà

  3 trên 5
  200,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Full Trong Nhà
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX32054. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Màu Trắng

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Màu Trắng
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  led ma trận p10 màu trắng

  Led Ma Trận P10 Màu Trắng

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên:Led Ma Trận P10 Màu Trắng
  Công Suất: 0,8W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX73033. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  led ma trận p10 màu xanh

  Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá

  170,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Xanh Lá
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX03257. Danh mục: , .

 • Led Ma Trận P10 Màu Đỏ

  130,000
  2 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Đỏ
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  led ma trận p10 đỏ

  Led Ma Trận P10 Màu Đỏ

  2 trên 5
  130,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Ma Trận P10 Màu Đỏ
  Công Suất: 25W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX27540. Danh mục: , .

 • Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt

  3,500 3,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  lam-the-nao-de-do-do-sang-cua-den-led

  Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt

  3,500 3,000

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Sắt
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX63709. Danh mục: , .

 • Led 4 Bóng Đế Nhựa

  3,200
  3 trên 5

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Nhựa
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  4 bóng đế nhựa

  Led 4 Bóng Đế Nhựa

  3 trên 5
  3,200

  Thông tin kỹ thuật

  Tên: Led Hắt 4 Bóng Đế Nhựa
  Công Suất: 1W
  Đơn phân phối: Ledhx.vn
  Phí vân chuyển: Tính phí khi thanh toán 

  Mã: HX07452. Danh mục: , .